top of page

020423 4D3N Negeri Sembilan & Genting Highland With Chu Mi Mi live

010523 4D3N Zhuang Xue Zhong

080523 4D3N TANJUNG SEPAT & Genting Highland 4 CRAZY MEN

220523 4D3N Kluang Genting Weng Li You

280523 2D1N JB

160623 4D3N KL + IPOH + MALACCA

130723 4D3N Yong Peng+Malacca+Genting Raymond Ng

160723 4D3N Simpang Renggam + Zhuang Xue Zhong Live In Genting 

230723 2D1N Kulai + Malacca Durian Feast

240923 Bekok + Lee Ye Jun Live In Genting 

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3